KSSRMODUL JAWI
ITEM
PERNYATAAN ITEM

Band
1(Tahun)

Pernyataan Standard
prestasi
Mengetahui asas membaca jawi

Deskriptor
B1D24
Boleh membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup

Eviden
B1D24E1
Membaca perkataan yang terdiri daripada  perkataan dua suku kata  terbuka dan tertutup dengan betul.

Instrumen


 Ujian Lisan
Aktiviti
Guru
1-Guru mempamerkan  gambar  bersama
    kad imbasan  dan  membacanya.

Aktiviti Murid
1-Murid menyebut  berdasarkan gambar yang dipamerkan oleh guru secara kelas,    kumpulan dan individu.

Contoh Item
Rujuk  Lampiran 

ITEM
PERNYATAAN ITEM
Band
2
Pernyataan Standart
Prestasi
Memahami Asas Bacaan Jawi
Deskriptor
B2D24
Boleh membaca, membina dan menulis perkataan  daripada tiga suku kata terbuka
Eviden
B2D24E1
Membaca perkataan yang terdiri daripada  tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul
Instrumen

Ujian Lisan

Aktiviti
Aktiviti Guru
1- Guru mempamerkan kad suku kata  dan membacanya
2- Guru mempamir kad perkataan dan membacanya
Aktiviti Murid
1-Murid menyebut contoh2 perkataan
2- Murid membaca perkataan yang dipamer
Contoh Item

ITEM
PERNYATAAN ITEM
Band
3
Pernyataan Standart
Prestasi
Boleh membaca dan menulis asas jawi.
Deskriptor
B3D27
Boleh membaca, menbina dan menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup.

Eviden
B3D27E1
Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

Instrumen1- Ujian lisan
2- Ujian bertulis
Aktiviti
Aktiviti Guru
1-Guru mempamerkan kad 4 suku kata terbuka tertutup sambil membaca
2-Membaca dan membimbing bacaan murid
3-Minta murid membaca secara individu

Aktiviti Murid
1-mendengar dengan teliti sebutan guru
2-Mengikut bacaan guru secara latih tubi
3-Murid membaca secara individu
4-Membuat latihan
Contoh Item
Rujuk lampiran (B3D27E1)ITEM
PERNYATAAN ITEM
Band
4
Pernyataan Standar
Prestasi
Mampu membaca dan menulis Jawi
Deskriptor
B4D13
Boleh membaca, membina dan menulis ayat daripada suku kata terbuka dan tertutup
Eviden
B4D13E1
Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

Instrumen

1-Ujian Bacaan
2-Ujian penulisan
Aktiviti
Aktiviti Guru
1-guru menunjukkan kad perkataan
2-Guru ,menampal kad perkataan
3-Guru membaca
Aktiviti Murid
1-murid membaca
2-Murid mencantum kad perkataan
3-Murid membaca perkataan
Contoh Item

Rujuk lampiran (B4d13E1)